Come again! Sweet love doth now invite

Přijď zas! Sladká láska nyní zve

Thy graces that refrain, to do me due delight,

tvou přízeň, která odmítá mi potěšení poskytnout

To see, to hear, to touch, to kiss, to die,

vidět, slyšet, dotýkat se, líbat, umírat,

With thee again in sweetest sympathy.

s tebou opět jen v nejsladším souznění.

 

Come again! That I may cease to mourn

Přijď zas! Bych přestat truchlit mohl

Through thy unkind disdain, for now left and forlorn.

Pro tvé bezcitné přehlížení, od teď opuštěn a ztracen,

I sit, I sigh, I weep, I faint, I die,

Sedím, vzdychám, pláči, omdlévám, umírám,

I die in deadly pain and endless misery.

Umírám v smrtelných mukách a nekonečném utrpení.

 

Gentle Love, draw forth thy wounding dart.

Vznešená Lásko, odlož své zraňující šípy,

Thou canst not pierce her heart; for I that do approve

Ty nemůžeš její srdce probodnout, to já dosvědčuji

By sighs and tears more hot than are my shafts,

Nářkem a slzami žhavějšími než střely mé

did tempt, while she for triumph laugh.

Já sváděl ji, zatímco ona smějíc se, triumfovala.

 
Kdo je připojen
We have 16 guests online
May 2022
M T W T F S S
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Profile Information

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.41 MB
Application afterInitialise: 0.041 seconds, 0.96 MB
Application afterRoute: 0.049 seconds, 1.07 MB
Application afterDispatch: 0.104 seconds, 1.63 MB
Application afterRender: 0.158 seconds, 2.12 MB

Memory Usage

2244776

15 queries logged

 1. span style="color: #ff0000;">'nfpoal49jio3b07o5727hrj23n'
 2. span style="color: #ff0000;">'1653426033' )
 3. span style="color: #ff0000;">'nfpoal49jio3b07o5727hrj23n'
 4. span style="color: #ff0000;">`jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id`'nfpoal49jio3b07o5727hrj23n','1653426933','','0','1','0' )
 5.  
 6.  
 7. span style="color: #ff0000;">`option`
 8. span style="color: #ff0000;">`option`
 9.  
 10. span style="color: #ff0000;">":"":""content"'0000-00-00 00:00:00''2022-05-24 21:15:33''0000-00-00 00:00:00''2022-05-24 21:15:33'
 11. span style="color: #ff0000;">'52'
 12.  
 13.  
 14. span style="color: #ff0000;">'com_jevents'
 15. span style="color: #ff0000;">'2022-05-01 00:00:00''2022-05-31 23:59:59'

Language Files Loaded

Untranslated Strings Diagnostic

None

Untranslated Strings Designer

None