John_Dowland2John Downland je dnes právem pokládán za největšího skladatele v oboru loutnových skladeb a vokálních kompozic s doprovodem loutny anglické vrcholné renesance a raného baroka. Místo a datum narození není známo, podle jeho vlastních slov v roce 1612 „vstoupil do padesátého roku svého věku“, z čehož vyplývá, že se narodil kolem roku 1553. O místě narození se názory rozcházejí, nejspíše jím byl Londýn. V hudbě se vzdělával od mládí, patrně ve šlechtických službách. V osmdesátých letech 16. století byl ve službách sira Henryho Cobhama, který působil jako vyslanec královny Alžběty v Paříži. V roce 1588 je jmenován oxfordským akademikem Johnem Casem jako skladatel požívající v Anglii obecné vážnosti, v témže roce získal titul bakaláře hudby na oxfordské univerzitě. Z roku 1590 jsou zprávy o tom, že si jeho písně oblíbila sama královna
Alžběta, před královnou hrál Downland o dva roky později při slavnostech vévody z Chandosu.

Přes své kontakty u dvora nezískal Downland místo královského prvního loutnisty, a proto vstoupil do služeb hraběte Heinricha Julia von Braunschweig-Lüneburg ve Wolffenbüttel. V roce 1595 podnikl italskou cestu za účelem studií u Luky Marenzia v Římě, navštívil Benátky, Padovu a Florencii, avšak nejsou doklady o tom, že by dorazil až do Věčného města. Po vydání The First Booke of Songes and Ayres (1597) se jeho skladatelský věhlas ještě rozšířil. V letech 1597–1606 byl Downland ve službách dánského krále Kristiána IV., avšak jako vážený dvorní hudebník dostával svolení k častým návštěvám Anglie. Ani po definitivním přesídlení zpět do vlasti nebyl zprvu angažován u dvora, žil z výtěžku tisku svých skladeb a z podpory různých hudebních mecenášů (lord Howard de Walden, William Cavendish of Devonshire aj.). Vytouženého místa dosáhl roku 1612, kdy kvůli němu byl zvýšen počet dvorních loutnistů ze čtyř na pět. Zemřel v Londýně, pohřben byl 20. 2. 1626.

Prvním plodem byla jeho sbírka The First Booke, která vzbudila ohlas v celé Evropě a do roku 1613 byla nejméně čtyřikrát nově vytištěna. Sbírka obsahuje 21 skladeb pro čtyři hlasy a loutnu (notovanou v tabulatuře), přičemž bylo možné zpívat či hrát na violy da gamba buď všechny hlasy, nebo jen některé. Další dvě sbírky – The second Booke (1600) a The Third and Last Booke (1603) již přinášejí mimo jiné skladby pro pouhé dva hlasy, jedná se tedy o sólové písně v pravém slova smyslu s doprovodem basového nástroje a loutny. Poslední Downlandovou tištěnou písňovou sbírkou byla A Pilgrimes Solace (1612), kde se objevují různé typy kompozic, od sólových písní až po složitější skladby se sólovým zpěvem, sborem a prokomponovaným doprovodem.

 
Kdo je připojen
We have 7 guests online
May 2022
M T W T F S S
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Profile Information

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.41 MB
Application afterInitialise: 0.011 seconds, 0.83 MB
Application afterRoute: 0.013 seconds, 0.88 MB
Application afterDispatch: 0.023 seconds, 1.31 MB
Application afterRender: 0.055 seconds, 1.72 MB

Memory Usage

1824936

15 queries logged

 1. span style="color: #ff0000;">'698mvbkk4hof6g2ll84jsetnvo'
 2. span style="color: #ff0000;">'1653429522' )
 3. span style="color: #ff0000;">'698mvbkk4hof6g2ll84jsetnvo'
 4. span style="color: #ff0000;">`jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id`'698mvbkk4hof6g2ll84jsetnvo','1653430422','','0','1','0' )
 5.  
 6.  
 7. span style="color: #ff0000;">`option`
 8. span style="color: #ff0000;">`option`
 9.  
 10. span style="color: #ff0000;">":"":""content"'0000-00-00 00:00:00''2022-05-24 22:13:42''0000-00-00 00:00:00''2022-05-24 22:13:42'
 11. span style="color: #ff0000;">'53'
 12.  
 13.  
 14. span style="color: #ff0000;">'com_jevents'
 15. span style="color: #ff0000;">'2022-05-01 00:00:00''2022-05-31 23:59:59'

Language Files Loaded

Untranslated Strings Diagnostic

None

Untranslated Strings Designer

None