If my complaints could passions move,
or make love see wherein I suffer wrong.
My passions were enough to prove,
that my despair had governed me too long.
Pokud má stížnost mohla hněv vyvolat,
Či přinutit lásku zřít v čem křivdu utrpěl jsem,
Potom má vášeň byla dostatečným důkazem,
Že mne mé zoufalství příliš dlouho ovládalo.

Oh love I live and die in thee, thy grief
in my deep sighs still speaks.
Thy wounds do freshly bleed in me,
my heart for thy unkindness breaks.
Ó lásko, já žiji a umírám v tobě,
Tvé hoře v mých vzdeších stále zní.
Tvé rány právě ve mně krvácí,
Mé srdce pro tvou bezcitnost puká.

Yet thou dost hope when I despair,
and when I hope thou makst me hope in vain.
Thou sayest thou canst my harms repair,
yet for redress thou letst me still complain.
Leč mi ty dáváš naději když zoufalý jsem,
A zatímco doufám, ty mou naději marnou činíš.
Tys řekla, že můžeš mé rány zhojit,
Však místo nápravy tys nechala mne stále naříkat.

 
Kdo je připojen
We have 10 guests online
May 2022
M T W T F S S
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Profile Information

Application afterLoad: 0.003 seconds, 0.41 MB
Application afterInitialise: 0.063 seconds, 0.96 MB
Application afterRoute: 0.073 seconds, 1.07 MB
Application afterDispatch: 0.145 seconds, 1.63 MB
Application afterRender: 0.203 seconds, 2.12 MB

Memory Usage

2239224

15 queries logged

 1. span style="color: #ff0000;">'4racmsa1bpath34pcdh9k0ugqk'
 2. span style="color: #ff0000;">'1653431587' )
 3. span style="color: #ff0000;">'4racmsa1bpath34pcdh9k0ugqk'
 4. span style="color: #ff0000;">`jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id`'4racmsa1bpath34pcdh9k0ugqk','1653432487','','0','1','0' )
 5.  
 6.  
 7. span style="color: #ff0000;">`option`
 8. span style="color: #ff0000;">`option`
 9.  
 10. span style="color: #ff0000;">":"":""content"'0000-00-00 00:00:00''2022-05-24 22:48:07''0000-00-00 00:00:00''2022-05-24 22:48:07'
 11. span style="color: #ff0000;">'55'
 12.  
 13.  
 14. span style="color: #ff0000;">'com_jevents'
 15. span style="color: #ff0000;">'2022-05-01 00:00:00''2022-05-31 23:59:59'

Language Files Loaded

Untranslated Strings Diagnostic

None

Untranslated Strings Designer

None