Can she excuse my wrongs with Virtue's cloak? Mohla by zakrýt prohřešky mé pláštěm ctnosti?
Shall I call her good when she proves unkind? Mám Ji velebiti, když zdá se bezcitnou?
Are those clear fires which vanish into smoke? Jsou čisté plameny, když mizí v kouři?
Must I praise the leaves where no fruit I find? Mám chváliti květy, když plody nenesou?
No no: where shadows do for bodies stand, Ne, ne: tam, kde stíny nahradili majestát,
Thou may'st be abus'd if thy sight be dim. můžete býti zneužita, když pohled Váš se kalí.
Cold love is like to words written on sand, Láska je chladná, jako slova psaná do písku
Or to bubbles which on the water swim. nebo bubliny, které plavou na vodě.
Wilt thou be thus abused still, Budete stále tak zneužívána,
Seeing that she will right thee never? že pravdu nikdy nezříte?
If thou canst not o'ercome her will Nedaří-li se překonat svou vůli,
The love will be thus fruitless ever. láska vždy zplodí své ovoce.
   
Was I so base, that I might not aspire Byl jsem tak přízemní, že nemohl jsem pomýšlet
Unto those high joys which she holds from me? na velké radosti, jež mi tak vzdalujete?
As they are high , so high is my desire: Tak velké, tak velké je mé přání.
If she this deny, what can granted be? Jestli mi bude odepřeno, co mám udělati?
If she will yeld to that which reason is, Budete-li se ptát, co je tím důvodem
It is Reason's will that Love should be just. a důvod je ten, že jen láska je spravedlivá.
Dear make me happy still be granting this, Drahá, dopřejte mi radosti, že
Or cut off delays if that die I must. přetnete mé čekání na smrt.
Better a thousand times to die, Lepší je tisíckrát zemřít
Than for to live thus still tormented: než žít a stále se trápit:
Dear, but remember it was I Má drahá, pamatujte, že já
Who for thy sake did die contended zemřel v úctě k Vám.
Mohla by zakrýt prohřešky mé pláštěm ctnosti?
Mám Ji velebiti, když zdá se bezcitnou?
Jsou čisté plameny, když mizí v kouři?
Mám chváliti květy, když plody nenesou?
Ne, ne: tam, kde stíny nahradili majestát,
můžete býti zneužita, když pohled Váš se kalí.
Láska je chladná, jako slova psaná do písku
nebo bubliny, které plavou na vodě.
Budete stále tak zneužívána,
že pravdu nikdy nezříte?
Nedaří-li se překonat svou vůli,
láska vždy zplodí své ovoce.
 
Byl jsem tak přízemní, že nemohl jsem pomýšlet
na velké radosti, jež mi tak vzdalujete?
Tak velké, tak velké je mé přání.
Jestli mi bude odepřeno, co mám udělati?
Budete-li se ptát, co je tím důvodem
a důvod je ten, že jen láska je spravedlivá.
Drahá, dopřejte mi radosti, že
přetnete mé čekání na smrt.
Lepší je tisíckrát zemřít
než žít a stále se trápit:
Má drahá, pamatujte, že já
zemřel v úctě k Vám.
 
Kdo je připojen
We have 5 guests online
May 2022
M T W T F S S
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Profile Information

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.41 MB
Application afterInitialise: 0.007 seconds, 0.83 MB
Application afterRoute: 0.008 seconds, 0.88 MB
Application afterDispatch: 0.016 seconds, 1.35 MB
Application afterRender: 0.035 seconds, 1.78 MB

Memory Usage

1886592

15 queries logged

 1. span style="color: #ff0000;">'igimufo0jvakfscga84t3eajgr'
 2. span style="color: #ff0000;">'1653423941' )
 3. span style="color: #ff0000;">'igimufo0jvakfscga84t3eajgr'
 4. span style="color: #ff0000;">`jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id`'igimufo0jvakfscga84t3eajgr','1653424841','','0','1','0' )
 5.  
 6.  
 7. span style="color: #ff0000;">`option`
 8. span style="color: #ff0000;">`option`
 9.  
 10. span style="color: #ff0000;">":"":""content"'0000-00-00 00:00:00''2022-05-24 20:40:41''0000-00-00 00:00:00''2022-05-24 20:40:41'
 11. span style="color: #ff0000;">'56'
 12.  
 13.  
 14. span style="color: #ff0000;">'com_jevents'
 15. span style="color: #ff0000;">'2022-05-01 00:00:00''2022-05-31 23:59:59'

Language Files Loaded

Untranslated Strings Diagnostic

None

Untranslated Strings Designer

None